diumenge, 25 de setembre de 2016

SOL·LICITUD ARRANJAMENT ESCALES C.PRINCESA /PG. DE LA RÀDIO

L'11 d'agost, vam presentar una sol·licitud-proposta, amb núm. de registre 3054,perquè s'arreglin les escales que uneixen el C. Princesa amb el Pg. de la Ràdio, doncs hi ha esgraons de diferents alçades, forats, ... a banda que de la zona ajardinada del costat salten les pedres de decoració.


De moment, no tenim resposta.

PREGUNTA DEL GRUPSOCIALISTA REFERENT L'EDIFICI DEL C. LA VALL

Al mes de juliol va caure una part de la teulada d'un edifici del C. la Vall. 

Vam preguntar pels treballs realitzats, costos, propietaris,...


La pregunta la vam presentar el 5 d'agost, amb núm. de registre 2935, i se'ns va contestar el dia 10.PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE ALGUNES DESPESES

Una altra qüestió plantejada al mes d'agost, va ser el cost de les V Jornades empresarials (Xerrada Sr. Xavier Sala Martín) i el cost d'un taxi per assistir a una reunió d'alcaldes.
La xerrada va tenir un cost de 5.500 € + IVA, a càrrec de les arques municipals, i el taxi serà reemborsat a l'Ajuntament per l'AMAC.
PREGUNTA DEL GRUP SOCIALISTA REFERENT UN COMPLEMENT DE RETRIBUCIONS

El dia 5 d'agost, vam presentar sol·licitud d'aclariment d'un complement de retribucions de 1.550 €, amb número de registre 2937

No enteníem perquè aquest complement a una sola persona, quan es podria pagar a una altra, que fos aturada de llarga durada, per exemple.

Val a dir, que a dia d'avui, aquest complement no es paga, ja que el receptor, ha passat a ocupar un lloc de treball, dins la corporació amb unes retribucions anuals de 37.864,40 €.Segons se'ns va dir, una de les tasques encomanades és actualitzar la web de l'Ajuntament, i a dia d'avui, per exemple, la última pregunta i resposta del nostre grup, és de novembre de 2015.

SOL·LICITUD DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

El passat 11 de desembre de 2015, vam presentar una proposta que al nostre criteri, feia que la borsa de treball fos més transparent per a tots els candidats/es. No vam rebre resposta. Aquesta pregunta la podeu consultar en aquesta mateixa pàgina.

Veien que s'han realitzat una sèrie de contractacions, encara que legals, no del tot morals, 
sota el nostre criteri, vam tornar a presentar una altra proposta el dia 5 d'agost, amb núm. de registre 2932

En aquesta, demanem que qualsevol persona que s'inscrigui sàpiga la puntuació obtinguda, categoria,... i que siguin públiques.
Vam rebre resposta el dia 10 d'agost, disculpant-se per no haver contestat al desembre i se'ns tindrà en compte les propostes.SOL·LICITUD DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES DIETES DEL SR. PIÑOL

El passat 5 d'agost, vam presentar sol·licitud demanant el desglòs de les dietes del Sr. Piñol, des de juny a desembre 2015.


De juny a octubre 2015: 1.923,90 €, i novembre i desembre de 2015: 1.134,96 €
A banda, hi ha els tiquets d'autopista, que no estan contemplats.
L'any 2015, ja vam presentar una proposta sobre el tema de dietes i locomocions per facilitar la consulta.