dimecres, 4 d’agost del 2021

PLE 22 de juliol 2021

 

                              PLE 22 DE JULIOL 2021

Els principals temes tractats van ser els següents:

Al punt 5 es va tractar les bases per  la subvenció anual del llibre escolars. Van ser aprovades per 8 vots a favor (JxM, Cano) 2 abstenció (FP, ERC) i dos en contra (PSC)

Com ja es sabut, nosaltres estem en desacord amb un ajut lineal, a tots per igual,  ja que no garanteix la igualtat , al contrari, manté les desigualtats existents. Pensem que hauria de ser  un ajut segons la renda de cada família, ja que es el sistema per garantir l’accés a l’alumnat en mateixes condicions i reduir en part  les desigualtats.

Per això el nostre vot en contra a aquestes bases.

Al punt 6 es va ratificar  l’aprovació de l’Acord de 30 de març de 2021 signat entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Club de Tennis Móra d’Ebre i els Srs. ACM i SGB, relatiu a la resolució extrajudicial del conflicte sorgit en relació a les pistes de pàdel de Móra d’Ebre, realitzat per la Junta de Govern de data 13 de maig de 2021.

Pensem que està bé finalitzar els pleïts amb els veïns, però que preveiem que ara en començaran de nous amb els altres veïns. Que si s’hagués fet d’una altra manera segurament no s’hagués arribat a aquest extrem.

Al punt 7, es va aprovar per unanimitat la cessió de l’ús d’una finca urbana municipal  a favor del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, durant un termini de 4 anys, prorrogable expressament per les parts per 4 anys més, per tal que siguin destinats al servei públic de prevenció, extinció d’incendis i salvaments sota les directrius i dins de l’àmbit organitzatiu i funcional del Departament d’Interior

Al punt 8 es va  aprovar inicialment l'Ordenança municipal/Reglament del Servei de Vigilants Municipals de Móra d’Ebre. Va ser aprovat per 10 vots a favor (JXM, Cano, FP) i 3 abstencions (PSC, ERC)

 El nostre grup va demanar que s’especifiqués i s’inclogués al reglament les actuacions dels agents davant abandonaments i maltractes d’animals, per a que poguessin disposar de les eines necessàries per desenvolupar aquestes funcions. La resposta va ser que ja ho feien, cosa que és certa, però no queda reflexat a les funcions que descriu el reglament. Per aquest motiu ens vam abstenir a la votació.

Al punt 14 es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per a l’adhesió al protocol comarcal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.

 A l’apartat de mocions es va tractar la moció en suport a l’amnistia presentada per ERC. Va ser aprovada per 10 vots a favor (JXM, ERC, FP, Cano) i dos en contra (PSC)

Vam votar en contra d’aquesta moció perquè creiem que és erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual sol·licitud d’amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del nostre país, perquè som en un Estat de Dret i democràtic reconegut.

Una llei d’amnistia es fa quan es prové d’un regim autoritari cap a un de democràtic per tal de reconèixer els drets i les llibertats per aquells que van estar presos polítics per pensar en contra del règim autoritari.

El que cal fer es reformar el delicte de sedició que a més forma part del programa legislatiu del actual govern espanyol.

Un país autoritari seria Camboia, Bielorrússia, Xina, Corea del Nord, en fi, 32 països entre els quals, no es troba el nostre.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris que no respectin les normes d'educació necessàries seran esborrats per l'administrador.